Uitstel beantwoording Kamervragen over stormloop op grond voor zonneparken

Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen over de stormloop op grond voor zonneparken niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Dik-Faber (CU).