Uitstel beantwoording Kamervragen over windenergie en luchthaven Lelystad

Minister Wiebes (EZK) meldt de Tweede Kamer dat hij vragen over windturbines en de luchthaven Lelystad niet binnen de gebruikelijke tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Kröger (GL).