Jaarverslag 2017 Nationaal Energiebespaarfonds

Naast de jaarrekening en controleverklaring bevat het jaarverslag onder meer ook het verslag van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds.