Onderzoeksrapport Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

Het doel van het onderzoek was het bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de vijf bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld en in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen. Het algemene beeld is dat er geen grote aanpassingen in de stuurinformatie gewenst zijn. Er worden wel aanbevelingen gegeven, onder meer om meer duidelijkheid te geven over het ambitieniveau bij de indicatoren, en de ondersteuning en de handelingsmogelijkheden voor de manager binnen OCW. OCW zal de adviezen van de ADR overnemen en betrekken bij de managementafsprakencyclus 2019.