Verschillen in GGD-toezicht in kaart gebracht

Rapport over de verschillen in de uitvoering van het toezicht op de kinderopvang door Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en mogelijke verklaringen voor deze verschillen.