Afspraak Zwitserland over Nederlandse fiscale belegging (FBI)

De Nederlandse overheid heeft de afspraak met Zwitserland over de Nederlandse fiscale belegging (FBI) vernieuwd. In maart 2016 spraken de landen onder andere af dat wanneer meer dan 95% van het kapitaal in een FBI wordt gehouden door inwoners van Nederland, de FBI voor het gehele inkomen verdragsvoordelen mag claimen. In de nieuwe overeenkomst is een nadere afspraak gemaakt over de manier waarop dit wordt gecontroleerd. De afspraak uit 2016 bleek in sommige gevallen te grote administratieve lasten met zich mee te brengen. De nieuwe afspraak biedt financiële instellingen een praktische werkwijze om informatie aan te leveren bij de belastingautoriteiten.