Memorie van antwoord Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

De memorie bevat de antwoorden van minister Grapperhaus (JenV) op de vragen en opmerkingen van de fracties van PvdA, SP, ChristenUnie en VVD van de Eerste Kamer. De fracties hadden vragen gesteld over het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.