Memorie van antwoord Goedkeuringswet protocol 16 EVRM

De memorie van antwoord bevat de antwoorden op de vragen en opmerkingen van de fracties van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Goedkeuringswet protocol 16 EVRM. Het gaat om de goedkeuring van het Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.