Groene vrijwilliger van de toekomst

Doel van het onderzoek was te verkennen welke nieuwe sociale doelgroepen kansrijk zijn voor groen vrijwilligerswerk en hoe deze doelgroepen het beste te bereiken zijn.

Enkele aanbevelingen in het rapport zijn: vraag mensen expliciet deel te nemen aan groen vrijwilligerswerk, vergroot de zichtbaarheid van groene vrijwilligersorganisaties, speel in op de behoefte om vooral lokaal vrijwilligerswerk te doen en profileer natuurorganisaties ook als mogelijke begeleider van buurtinitiatieven.

Het onderzoek komt voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het realiseren van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers.

De focus van het programma ligt bij het beter faciliteren van groene vrijwilligers, het vasthouden van de groei van het aantal vrijwilligers en het verbeteren van de samenwerking  tussen de vrijwilligersorganisaties. Het Manifest (maart 2017) is een initiatief van LandschappenNL, SoortenNL en IVN met betrokkenheid van BoerenNatuur.nl, IPO en LNV. Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn betrokken bij de uitwerking.

Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners.