Nieuw besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake afspraak Nederland en Duitsland overdracht asielzoekers

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 18 april 2018 een nieuw besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie over een afspraak die in 2016 tussen Nederland en Duitsland is gemaakt over een billijke verdeling van asielzoekers die in Duitsland in Eurodac waren geregistreerd en vervolgens waren doorgereisd naar Nederland.