Toespraak van minister van Engelshoven op de Milan Design Week

Toespraak van minister van Engelshoven bij de tenstoonstelling Masterly tijdens de Milan Design Week 

Beste aanwezigen,

Dank voor uw uitnodiging. Het is een groot plezier om hier te zijn.

Hier op deze plek, in dit prachtige Palazzo Turati en hier bij de Milan Design Week.

Ik heb al heel wat gezien vandaag, en ik moet u zeggen: ik geniet met volle teugen.

Design laat zich hier in Milaan in al haar aspecten bewonderen.

In al haar schoonheid,

in al haar bruikbaarheid,

in al haar maatschappelijke betrokkenheid.

De reputatie van ontwerp uit Nederland wordt hier bevestigd. En dat is iets om trots op te zijn.

Want de betekenis van Dutch Design reikt verder dan de ontwerpen. Of de kunstenaars.

Hoewel er zonder hen natuurlijk geen design  zou zijn.

Het zegt ook iets over ons, Nederlanders.

Dutch Design laat ons zien wie wij zijn en waar we vandaan komen.

Uit een delta, waar rivieren in en uit stromen.

Waar die rivieren mensen meenemen, overal vandaan.

Mensen die elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

En samen een samenleving maken.

Een delta ook die onderhoud vergt.

Waar je al je creativiteit moet aanwenden om het water in goede banen te leiden.

En het tegelijkertijd mooi in te bedden in het landschap.

Vandaag volg ik de stroom die hierheen leidt, naar de Milan Design Week.

Waar alle stromen uit de gehele designwereld samenkomen.

En elkaar beïnvloeden.

Waar we inspiratie opdoen, elkaar verbazen, en contacten leggen waardoor nieuwe samenwerking tot stand komt.

Ook hier, bij de tentoonstelling Masterly, waar de kracht van Dutch design in al haar gedaanten wordt getoond: de bruikbaarheid, de maatschappelijke betrokkenheid en de schoonheid.

Ik leg met opzet nadruk op de esthetiek. Want van mij hoeft design niet per se alleen maatschappelijk betrokken te zijn.

Dat mág wel. Graag zelfs.

Want ontwerpers kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Maar het mag ook mooi zijn. Want design heeft, net als andere kunst, artistieke waarde in zichzelf.

Het een sluit het ander niet uit, kunnen we hier zien.

Met de derde editie van Masterly heeft dit bijzondere, private initiatief, zichzelf ruimschoots bewezen.

Dat is een prestatie van formaat.

Grote gangmaker daarbij is curator Nicole Uniquole. Zij heeft alle partijen bijeen gebracht en deze levende vitrine van Dutch Design ingericht.

Maar ik wil ook de mensen van de ambassade en het consulaat-generaal hier in Milaan, en alle andere betrokkenen noemen die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan deze prachtige tentoonstelling.

Ik wil hen daarvoor hartelijk danken.

En u wil ik danken voor uw aandacht.