Beantwoording Kamervragen over woningbouwplannen in grote stedelijke regio’s

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Ronnes (CDA), over woningbouwplannen in grote stedelijke regio’s.