Besluit Wob-verzoek over Wbo-vergunning Trident II

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 april 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die zien op de Wbo-vergunning die verleend is naar aanleiding van TRIDENT II, een studie waarin de Niet Invasieve Prenatale Test wordt aangeboden.