Kamerbrief met geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie

Aanbiedingsbrief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Blok (BZ), aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 4 en 5 mei te Sofia. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.