Kamerbrief met reactie kabinet op adviezen SER en CMMBO over macrodoelmatigheid mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie namens het kabinet op de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar Beroepsonderwijs (CMMBO). De adviezen gingen over de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt van de toekomst (macrodoelmatigheid).