Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees wordt verlengd.  De huidige regeling die aan sekswerkers hulp en ondersteuning biedt als ze willen stoppen met werken in de prostitutie loopt per 1 juli 2018 af. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten en maatschappelijke organisaties voor 1 juli 2018 verlenging voor een jaar kunnen aanvragen voor hun uitstapprogramma’s. Ook is er in de verlenging ruimte voor het creëren van aandacht voor groepen die tot nu toe moeilijk te bereiken zijn en/of onvoldoende in beeld bij de bestaande hulpverleningsinstanties, zoals jongensprostituees.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de jaarlijkse subsidie van 3 miljoen euro structureel beschikbaar wordt gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s voor mensen die de prostitutie willen verlaten. Op dit moment wordt  een evaluatie uitgevoerd naar de huidige, tijdelijke regeling voor uitstapprogramma’s voor sekswerkers. Deze evaluatie is begin 2019 afgerond. Op basis van deze evaluatie zal bekeken worden hoe de middelen voor de uitstapprogramma’s structureel te verdelen.