Toespraak minister Van Engelshoven bij AkzoNobel Art Foundation, 20 april 2018

Toespraak van minister Van Engelshoven bij de AkzoNobel Art Foundation, opening tentoonstelling 'Common Ground', op vrijdag 20 april 2018.


Beste mensen,

Wat een fantastische plek is dit.

Toen ik minister werd had ik niet gedacht nog eens op de Zuidas te staan
om een tentoonstelling te openen. Bijzonder!

Een plek als deze past goed bij de leefbare stad.
Tussen de kantoren zorgt kunst hier voor ontmoeting, en contact.
Iedereen kan hier binnenstappen en genieten. De intrinsieke waarde van de kunst beleven. 
Liefhebbers, buren, passanten – reizigers, uw klanten én leveranciers.
Dat is een bijzondere mix van mensen.

AkzoNobel, de kunst en de samenleving komen hier samen.

Op deze manier de kunst en cultuur ondersteunen, dat is niet vanzelfsprekend.
Ik vind het mooi dat een groot bedrijf dit doet.
Het feit dat deze plek bestaat, is een mooi bewijs van verbinding.
Verbinding tussen mensen, tussen leefwerelden, tussen het nieuwe en het vertrouwde.

Fantastisch dat in roerige tijden juist de kunst overeind blijft. Daar weet u hier alles van.

Die verbindende kracht past bij deze Art Space en Common Ground,
de tentoonstelling die dhr. Vanlancker en ik straks openen.

Common Ground, dat gaat over ons. Over onze gezamenlijkheid.
In een wereld die steeds groter wordt door globalisering,
maar ook kleiner doordat we op onszelf gericht zijn.
De wereld verandert sneller, wordt meer digitaal en technologisch.
Maar blijft ook steeds hetzelfde.
Want we blijven een grote groep mensen die het met elkaar moet zien te redden.

Ook als het schuurt of botst.
Common Ground is wat we nodig hebben, als de wereld onherkenbaar lijkt.

Een vrije zone. Waar we kunnen uitwisselen, verenigen, leren, vermaken en liefhebben.
Een plek waar we elkaar ontmoeten en waar we in vrijheid met elkaar in gesprek kunnen.
Kunst is daarbij onmisbaar.
Als de luiken soms dreigen te sluiten, maken kunstenaars ze open – met hun drang om te creëren.

Deze tentoonstelling vraagt je om na te denken over grote wereldse zaken.
Dit kabinet werkt hard aan de grote vragen van deze tijd. Ook via het kunst- en cultuurbeleid.

We investeren structureel €80 miljoen. We versterken de creatieve industrie.
Die levert binnen en buiten de landsgrenzen een bijdrage aan wereldwijde opgaven.
Denk aan verstedelijking, klimaatverandering en de energietransitie.

Overal hebben we Common Ground nodig, om uitdagingen aan te gaan:

Lokaal, tussen mensen onderling;
Tussen generaties, voor een houdbare wereld;
En tussen private en publieke doelen.

Cultuur en de economie vormen vaak de basis van onze Common Ground.
Dat doet het al eeuwen. En dat is ook niet zo gek.
Want ze vertellen samen ons verhaal. Over waar we vandaan komen, ons erfgoed.
Waar we zijn beland en waar we heen gaan.
En over wat we straks gaan achterlaten voor nieuwe generaties.

Dat is het erfgoed van de toekomst.
Het is dan ook belangrijk dat overheid en bedrijfsleven samen investeren in de generatie ná ons.
De AkzoNobel Art Foundation draagt een grote steen bij en helpt jonge kunstenaars op weg.

Het is ook één van mijn speerpunten in de komende jaren: vernieuwing en het ontwikkelen van talent.
Nieuwe kunstenaars in nieuwe disciplines een zetje geven.
U herkent dit vast ook in uw werk.
Want de pioniersgeest van kunstenaars maakt ze vaak voorlopers van de innovators in het bedrijfsleven.

Laten we dus op elkaar rekenen, de komende jaren.
En samen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de kracht van de kunst.
Het is steeds bewezen dat we onze gezamenlijke toekomst daar mee dienen.

Ik wens u veel plezier bij deze tentoonstelling.

Dank u wel.