Besluit op Wob-verzoek over informatie over subsidies en financieringstoezeggingen en verstrekte financieringen aan de VSK

Ministerie van EZK een op 7 augustus 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over directe en indirecte subsidies en financieringstoezeggingen en verstrekte financieringen aan de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK).