Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs tussen 2008 en 2018

Rapport van het Kohnstamm Instituut, nr. 45 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs.

De onderzoekers hebben bekeken of het klopt dat leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) in de afgelopen jaren op latere leeftijd zijn ingestroomd op scholen voor speciaal basisonderwijs. En ook of deze leerlingen daardoor kwetsbaarder en problematischer zouden zijn dan leerlingen die op jongere leeftijd instromen in het sbo. De sbo-scholen denken zelf dat zij desondanks leerlingen afleveren die in het voortgezet onderwijs succesvoller zijn dan vergelijkbare leerlingen in het regulier basisonderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat deze verwachtingen niet zijn uitgekomen. De overstap vanuit regulier naar speciaal basisonderwijs vindt niet later plaats en de instromende leerlingen zijn dus ook niet ouder. De instroom van oudere leerlingen is eerst afgenomen, en neemt nu weer toe. Er is echter geen sprake van grotere kwetsbaarheid en problematischere instroom die zou samenhangen met de hogere instroomleeftijd. Verder is het succes in het voortgezet onderwijs van leerlingen afkomstig uit het sbo niet groter dan het succes van de leerlingen afkomstig uit het regulier basisonderwijs (zowel van leerlingen met een vmbo-advies, als van leerlingen met een advies voor het praktijkonderwijs). Het omgekeerde is het geval.