Overstromingsrisico’s door intense neerslag

Dit rapport heeft het risico op lokale kortstondige overstromingen ten gevolge van intense neerslag landelijk in beeld gebracht. Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling die Nederland op grond van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s in 2018  heeft uitgevoerd.

Het risico op lokale kortstondige overstromingen ten gevolge van intense neerslag is vooral afhankelijk van riool- en infiltratiecapaciteit, mate van verharding en hellingsgraad. In bebouwd gebied zijn bijna altijd kwetsbare gebieden aanwezig. Voor het eventueel nemen van maatregelen is het nodig om bij risicovolle locaties nader in te zoomen en rekening te houden met specifieke lokale omstandigheden. Omdat de kans op intense neerslag groter wordt, verwacht Deltares dat het schaderisico tegen 2085 zal verdubbelen, althans bij gelijkblijvende economische omstandigheden en zonder klimaatadaptatie.