Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor Digitale dienstverleners

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) treedt binnenkort in werking. Deze wet regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen). Hierbij vindt u nadere informatie over deze wet voor digitaledienstverleners (online marktplaatsen, clouddiensten, zoekmachines). Overige Informatie over de wet en in het bijzonder ook voor vitale aanbieders vindt u op de website van het Nationaal Cybersecurity Centrum.