Beantwoording Kamervragen over het bericht 'het overmaken van de huurtoeslag aan woningcorporaties'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vragen van de Kamerleden Koerhuis en de Lange (VVD) over het bericht ‘het overmaken van huurtoeslag van de huurtoeslag aan woningcorporaties’.