Kamerbrief over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting.