Antwoorden Kamervragen over verschrompelen van de Nederlandse natuur

Minister Schouten (LNV) beantwoordt in een brief aan de Tweede kamer, mede namens Minister Nieuwenhuizen (IenW) vragen van het Kamerlid van Kooten-Arissen en van Raan (beide PvdD) over de berichten dat de Nederlandse natuur verschrompelt en een noodplan nodig is.