Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Klagen over ongelijke behandeling niet mogelijk in Caribisch Nederland'

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van de Kamerleden Özütok en Van Tongeren (beiden GroenLinks) over het bericht ‘Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland.