Besluit op 14 Wob-verzoeken over fipronil

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 1 augustus 2018 een besluit genomen op 14 verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De verzoeken zijn gedaan aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en betreffen informatie over de Fipronilkwestie.