Besluit Wob-verzoek over bepaalde scheepswrakken

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de scheepswrakken HMS E3, E5, E26, D2 en SMS Mainz.