Besluiten op 2 Wob-verzoeken over schenkbelasting en erfbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft op 11 september 2018 besluiten genomen op 2 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Beide verzoeken gaan over de inning van de schenkbelasting en erfbelasting. De documenten die openbaar zijn gemaakt met elk van de 2 besluiten zijn hetzelfde. Daarom vindt u hier beide besluiten samen, met de bijbehorende documenten.