Meld je aan voor MKB !dee: help tekort technisch personeel oplossen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt mkb-ondernemers uit om zelf met oplossingen te komen voor het grote tekort aan technische vakmensen. Via het MKB !dee krijgen de beste initiatieven financiële ondersteuning vanuit EZK. Tijdens een gezamenlijk bezoek aan het Delftse High Tech Centre geven minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer vandaag hiervoor het startschot. Aanvragen voor MKB !dee kunnen worden ingediend tot en met donderdag 20 september 2018.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Het tekort aan technisch personeel belemmert de groeikansen van MKB’ers. Wie weet hoe we dit probleem in onze economie het beste praktisch kunnen oplossen? Juist! De Nederlandse ondernemers zelf. Daarom daag ik u uit, kom met uw MKB !dee.”

Vijf categorieën

MKB !dee is onderdeel van het MKB-actieplan, dat staatssecretaris Keijzer afgelopen juni presenteerde, en het Techniekpact. Binnen MKB !dee zijn er vijf categorieën waarvoor oplossingen door ondernemers kunnen worden aangedragen. Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen MKB en grootbedrijf en samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen, zijn hiervan twee voorbeelden.

Budget

Voor 2018 is een budget beschikbaar van €2 miljoen. De regeling wordt in 2019 en 2020 gecontinueerd. Deze budgetten moeten nog worden vastgesteld. Het maximale subsidiebedrag per idee is € 124.999 inclusief BTW. Als een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 voor het project.

Adviescommissie

Voor de beoordeling van de MKB !deeën wordt een adviescommissie samengesteld. Deze fungeert als jury en kiest uit elke categorie de beste !deeën uit. De projecten gaan van start tussen december 2018 en januari 2019.

De regeling is te vinden op de website www.mkb-idee.nl van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.