Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2018

In deze rapportage geeft de Toezichtsraad Bureau ICT-toetsing (BIT) aan hoe het tijdelijk intensievere toezicht vanwege een gewijzigde organisatorische ophanging van het BIT wordt vormgegeven.