Besluit Wob-verzoek over de werkomstandigheden in Café La Bastille

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 6 september 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle rapportages van de arbeidsinspectie, zoals opgesteld ten aanzien van de werkomstandigheden in Café La Bastille. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.