Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Staatsdeelnemingen dragen bij aan publieke belangen van Nederland. Om de publieke belangen te borgen oefent het ministerie van Financiën via aandeelhouderschap invloed uit op de koers van een aantal grote Nederlandse bedrijven. De behaalde resultaten uit 2017 staan in dit jaarverslag