Kamerbrief met beleidsreactie op 5e monitor Nazorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het rapport 'Monitor nazorg ex-gedetineerden – meting 5: Beschrijving van de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive' van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Tweede Kamer. Hij licht daarbij de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het WODC toe en geeft zijn beleidsreactie.