Beleidsreactie 5e monitor Nazorg


De monitor beshrijft de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive.