Uitstelbrief Kamervragen over een onderzoek van de Kinderombudsman naar vervangende jeugddetentie

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over een onderzoek van de Kinderombudsman naar vervangende jeugddetentie.