Besluit wob-verzoek over gegevens uit P-direct met betrekking tot loonbeslag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek over gegevens uit P-direct met betrekking tot loonbeslag.