Definitief besluit toekenning ondersteuning samenwerking non-bancaire financiering

Definitief besluit van minister Wiebes (EZK) over de aanpassing van subsidie voor de ondersteuning van een verkenning tot samenwerking bij non-bancaire financiering.