Wob-besluit van het ministerie van Financiën betreffende documenten van de Coördinatiegroep Internationale Belastingstrategie

De minister van Financiën heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van alle documenten, die in de afgelopen 10 jaar zijn voorgelegd aan of besproken in of geconcipieerd door (leden van) de Coördinatiegroep Internationale Belastingstrategie.