Besluit op Wob-verzoek Herenakkoord Expo Milaan 2015

De minister minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 10 september een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over het Herenakkoord dat gesloten is in het kader van de Expo Milaan 2015.