Aanbiedingsbrief rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede Kamer de rapporten Wlz-GGZ-zorgprofielen - Inhoudelijke beschrijving, resultaten 1e fase en Wlz-GGZ-zorgprofielen - Toetsing en aanscherping, resultaten 2e fase aan.