Blokhuis: Samen aan de slag met nieuwe aanpak onbedoelde zwangerschappen

In de komende jaren investeert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) 53 miljoen euro in een nieuwe aanpak voor het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Op scholen wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan gezond seksueel gedrag en anticonceptie. Er komt een landelijke campagne over bewust anticonceptiegebruik en de consequenties van onbedoelde zwangerschap. Kennisinstellingen gaan extra onderzoek doen naar wat in de praktijk het beste werkt om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Voor zogenaamde keuzehulpgesprekken voor mensen die onbedoeld zwanger zijn geraakt, wordt de financiering duurzaam en meerjarig, op basis van landelijke kwaliteitscriteria.

Veel werk te verzetten

Blokhuis: “In vergelijking met andere landen heeft Nederland lage cijfers als je kijkt naar tienermoeders en abortussen. Maar daar staat tegenover dat 1 op de 5 vrouwen in ons land ooit onbedoeld zwanger is geweest. Er valt dus ook nog veel extra werk te verzetten. We gaan er voor zorgen dat bijvoorbeeld jonge mensen, migranten en laag opgeleiden beter de weg weten te vinden weten naar goede informatie over anticonceptie. En voor iedereen die toch onbedoeld zwanger wordt, verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van goede kennis, informatie en keuzehulpgesprekken. Zodat iedereen die dit overkomt voor zichzelf de best afgewogen beslissing kan maken en daarbij vervolgens op de juiste steun en begeleiding kan rekenen.”

Gezamenlijk plan van betrokken organisaties

Staatssecretaris Blokhuis werkt bij deze nieuwe aanpak nauw samen met alle partijen die in Nederland actief zijn op dit terrein, zoals scholen en gemeenten maar ook huisartsen, abortusklinieken en hulp- en kennisinstellingen. Fiom, GGD GHOR Nederland, JOOZ, Rutgers en Siriz hebben samen met het ministerie van VWS de handen ineengeslagen met een gezamenlijk zevenpunten plan. Dat plan vormt de basis van de aanpak die de staatssecretaris vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Divers en breed aanbod

Blokhuis: “Terwijl we de afgelopen maanden samenwerkten aan deze nieuwe aanpak zijn de betrokken partijen op een constructieve wijze bij elkaar gekomen. Het resultaat is echt iets om trots op te zijn. Ik verwacht dat partijen ook in de toekomst het gezamenlijke aanbod op elkaar blijven afstemmen zodat het divers en breed blijft.”

Onderdelen van de nieuwe aanpak:

  • Meer aandacht op scholen –via het programma Gezonde School – voor gezond seksueel gedrag en anticonceptie.
  • Landelijke campagne over bewust anticonceptiegebruik en de consequenties van onbedoelde zwangerschap.
  • Onderzoek- en verbeterprogramma, onder andere gericht op hoogrisicogroepen zoals bijvoorbeeld jonge mensen, migranten en laag opgeleiden, vanuit ZonMW.
  • Duurzame en meerjarige financiering van keuzehulpgesprekken, op basis van landelijke kwaliteitscriteria.