Nederland, China en Californië samen aan de slag voor schoon vervoer

China, Californië en Nederland slaan de handen ineen om meer schone voertuigen op de weg te krijgen. Zij tekenen vandaag een overeenkomst op de klimaattop in San Francisco.

Vanaf vandaag delen Nederland, Californië en China hun ervaringen en kennis over het maken van beleid om meer schoon vervoer op de weg te krijgen. Ze willen aan de wereld laten zien dat schoon vervoer niet alleen noodzakelijk is, maar ook kan en werkt.
 
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is blij met de samenwerking: “De Wereldbank heeft berekend dat het aantal auto’s op de weg in 2030 verdubbelt ten opzichte van nu. Het vrachtvervoer stijgt zelfs met 70%. Dan moeten we dus de handen ineenslaan om een oplossing te vinden. Dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking op gebied van duurzaam vervoer die wereldwijd nodig is om onze planeet leefbaar te houden”.

Op de klimaatconferentie in San Francisco werken koplopers op verschillende gebieden samen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Schoon vervoer is belangrijk bij het terugdringen van het aantal broeikasgassen.

Nederland loopt in Europa voorop bij de introductie van elektrisch vervoer. Het heeft verhoudingsgewijs de meeste laadpalen en kent goede voorzieningen voor zero emissie rijders. Californië loopt voorop met strenge wetgeving gericht op de industrie  en China heeft gericht beleid op het autobezit en gebruik in stedelijke gebieden. Alle drie kennen een innovatieve industrie en er rijden naar verhouding veel elektrische auto’s en bussen rond.

Nederland heeft concrete doelstellingen op gebied van schoon vervoer. Vanaf 2025 moeten alle stadsbussen schoon rijden en vanaf 2030 mogen er geen nieuwe vervuilende auto’s meer op de weg.