Aanvullende maatregel tegen verzilting drinkwaterinname bij Andijk

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de inname van oppervlaktewater bij Andijk en de aanvullende maatregel daarvoor. Dit is nodig voor de drinkwatervoorziening van drinkwaterbedrijf PWN.