Antwoorden op de vragen batch 1588 en de gevolgen voor de stressbeleving

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen die gesteld zijn door het lid Beckerman (SP) over de belofte dat mensen uit batch 1588 voor 19 juli duidelijkheid zouden hebben en over de gevolgen voor de stressbeleving van mensen wanneer dit niet gebeurt.