Conceptregeling EMU-norm 2019-2022 decentrale overheden

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt mede namens de minister van BZK en de minister van I&W de Eerste en Tweede Kamer een aanbiedingsbrief met de conceptregeling EMU-norm 2019-2022 decentrale overheden