Wetsvoorstel bij wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het wetsvoorstel in verband met de wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven

De Wet schadefonds geweldsmisdrijven wordt gewijzigd in verband met:

  • het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van het fonds;
  • de uitbreiding van de taakuitoefening tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
  • verduidelijking van de regeling van uitkeringen door het schadefonds en het vorderingsrecht van het slachtoffer tegenover derden.