Besluit Wob-verzoek over arbeidsongeval in Bodegraven

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over openbaarmaking van het gehele dossier aangaande een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden op of omstreeks 10 april 2017 bij Zijerveld en Veldhuyzen B.V. te Bodegraven.

  Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 8 documenten aangetroffen, waarvan 1 in zijn geheel niet openbaar wordt gemaakt.