Besluit Wob-verzoek over huur externe vergaderruimtes

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie de huur van externe vergaderruimtes door ambtenaren op het departement van IenW en de daarmee gemoeide kosten van 1 november 2017 tot 12 juli 2018.