Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over medisch hulpmiddel Heartware Ventricular Assist System

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 2017 een eerste deelbesluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit deelbesluit ziet op de openbaarmaking van documenten over het medisch hulpmiddel de Heartware Ventricular Assist System.