Bijlagen bij Diversiteit cultuursector

Bijlagen bij het onderzoek door adviesbureau Ape naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs.